Merjenje delovne zavzetosti in motivacije zaposlenih ni novost na kadrovskem področju. A glede na širši družbeni kontekst, spreminjanje demografske slike in menjave generacij postaja vedno bolj pomemben del več področij, od sistema kakovosti, upravljanja učinkovitosti poslovanja in spremljanja kazalnikov uspešnosti ter nujen del same razvojno kadrovske funkcije.

Če naj bo merjenje delovne zavzetosti in motivacije zaposlenih koristna informacija za nadaljnje delo in izboljšave, ne le posnetek trenutnega stanja pri izbranih vprašanjih/kazalnikih, je nujno vsebino in merjenje prilagoditi dejanskemu okolju. V članku bo predstavljen vprašalnik o delovnem zadovoljstvu in motivaciji zaposlenih, ki je bil sestavljen na podlagi več uveljavljenih merskih instrumentov/vprašalnikov na navedenem področju in testiran v slovenskem okolju. Predstavljeni bodo sklopi, ki jih meri, nekatere možnosti za interpretacijo in nadaljnje usmeritve.