V času stavke zdravnikov je po mnenju Ministrstva za zdravje nujno, da zdravniki še naprej zagotavljajo storitve, ključne tudi za socialno varnost zavarovancev - sem sodijo tudi bolniški listi.

Potem ko so nekatera podjetja opozorila, da zdravniki med stavko ne želijo urejati bolniških listov, nekateri zdravniki pa napovedujejo, da bodo bolniške liste nehali obravnavati z zaostrovanjem stavke, se je odzvalo tudi Ministrstvo za zdravje. Poudarili so, “da v času stavke omejevanje dostopnosti pacientov do nujnih zdravstvenih storitev ni dopustno”. 

Slika je simbolična. Foto: Freepik

Podjetja bi se namreč lahko soočila z izzivom, kako obračunati plače brez bolniških listov oziroma potrdil o upravičeni zadržanosti od dela. Časa za urejanje bolniških listov za januar je sicer še dober teden, a vsi z negotovostjo čakajo nadaljevanje pogajanj med zdravniki in vlado. Bodo zdravniki upoštevali tolmačenje ministrstva za zdravje?

Bolniški listi - na daljavo ali osebno

Izvajalci morajo tako po mnenju ministrstva poleg izdajanja bolniških listov omogočiti tudi različne oblike naročanja. To velja tako za osebni dostop do ambulante kot za telefonsko in elektronsko naročanje, kot je določeno v zakonodaji. “Med zdravstvene storitve, ki so jih med stavko dolžni zagotavljati, spada tudi obravnava zavarovancev, ki potrebujejo potrdila za začasno zadržanost od dela zaradi bolezni ali poškodbe. Ohranjanje socialne varnosti državljanov mora biti v ospredju tudi ob morebitnih stavkah zdravnikov,” so poudarili na ministrstvu.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih so zavarovanci dolžni pravočasno obvestiti delodajalca o svoji odsotnosti od dela, daljši od pet dni, ter ga seznaniti z razlogi za svojo odsotnost, so še spomnili. Neupoštevanje tega pravila lahko privede do izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zavarovanci težko vnaprej vedo, ali jim bo začasna odsotnost od dela naknadno odobrena, zato bi odgovornost za morebitne neupravičene odsotnosti nosili sami, so opozorili na ministrvu.

Zdravniki morajo izvajati vse storitve, brez katerih bi prišlo do nepopravljive okvare zdravja

“Kar se tiče zagotavljanje dostopnosti na daljavo, Zakon o zdravniški službi določa, da morajo zdravniki v času stavke izvajati vse storitve, katerih opustitev bi hitro privedla do nepopravljive hude okvare zdravja ali smrti. Prav tako morajo zagotavljati zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti, bolnike nad 65 let, storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni,” so še poudarili na ministrstvu.