Rishad Ahmed, priznan govornik in strokovnjak za vodenje, je na #loveHR Summitu izpostavil pomen modrosti v sodobnem vodenju. V svetu, kjer tehnologija spreminja temelje našega delovanja, Ahmed poudarja potrebo po globljem razumevanju in spoštovanju človeške intuicije in medsebojnih odnosov. Njegova predstavitev je odprla nova obzorja v razumevanju, kako lahko voditelji bolje služijo svojim ekipam in družbi.

Pomen tišine in miru v hrupnem svetu

Ahmed je svoje predavanje začel z močnim poudarkom na vrednosti tišine. Opisal je, kako v hitrem tempu modernega sveta pogosto izgubimo stik s seboj in svojim okoljem, ker se bojimo tišine. Tišina nam omogoča, da se ponovno povežemo s svojimi mislimi in čustvi, kar je ključno za razvoj globlje samozavednosti in empatije — veščin, ki so temeljne za učinkovito vodenje.

Nekaj poudarkov iz predavanja Rishada Ahmeda

Pomen introspekcije v vodenju: Ahmed je govoril o pomenu, da voditelji razvijejo sposobnost introspekcije in poslušanja svojega srca, ne le uma. Opisal je, kako voditelji lahko zanemarijo svojo intuicijo v prid zunanji validaciji in kako lahko to vodi do odločitev, ki niso v skladu z njihovimi pravimi vrednotami. Poudaril je, da je modrost pri vodenju pogosto bolj povezana z osebnimi izkušnjami in introspekcijo kot s tehničnim znanjem ali zunanjo avtoriteto.

Tehnologija in človečnost: Govoril je tudi o dvojni vlogi tehnologije v sodobnem svetu, kjer lahko služi kot močno orodje za izboljšanje učinkovitosti, a hkrati ogrozi človeško povezanost in empatijo. Delil je primer iz filma "Dune", kjer je tehnologija uporabljena neodgovorno, kar vodi do propada civilizacije, kar ponazarja potencialne nevarnosti prekomerne zanašanja na tehnologijo brez človeške presoje in modrosti.

Vizualizacija in miselna vaja: V zaključnem delu svojega predavanja je Ahmed izvedel vajo, ki je udeležence spodbudila, da so postavili roko na srce in zaprli oči, da bi tako intuitivno "poslušali" svoje srce pri odločanju. Ta pristop je poudaril njegovo prepričanje, da je za učinkovito vodenje potrebno ravnovesje med racionalnim razmišljanjem in globoko čustveno in intuitivno povezavo.

Odkrivanje modrosti skozi introspekcijo

Ahmed je poudaril, kako pomembno je, da voditelji kultivirajo sposobnost introspekcije in poslušanja svojega srca. Opisal je, kako modrost ni le zbirka znanj ali informacij, ampak globoko osebna izkušnja, ki zahteva odprtost do novih idej in drugačnih perspektiv. Omenil je, da voditelji pogosto zanemarijo svojo intuicijo v prid zunanje validacije, kar lahko vodi v odločitve, ki niso v skladu z njihovimi pravimi vrednotami ali potrebami njihove organizacije.

Rishad Ahmed je na #loveHR Summitu 2024 govoril o modrosti pri vodenju v dobi umetne inteligence. Foto: Daniel Škerjanc

Povezovanje tehnologije in človečnosti

V svojem govoru je Ahmed izpostavil tudi vpliv tehnologije na vodenje in medčloveške odnose. Razpravljal je o tem, kako tehnologija lahko služi kot orodje za izboljšanje produktivnosti in učinkovitosti, vendar ne sme nadomestiti človeške empatije in povezovanja. Poudaril je potrebo po uravnoteženju tehničnih spretnosti z "mehkimi veščinami", kot sta empatija in intuitivno razumevanje.

Sklepne misli: modrost pri vodenju je več kot le sprejemanje dobrih odločitev

Rishad Ahmed nas je na #loveHR Summitu spomnil, da je modrost v vodenju več kot le sposobnost sprejemanja dobrih odločitev; je sposobnost videti širšo sliko, razumeti globlje vzorce in delovati z resničnim sočutjem do drugih. S svojim govorom je ponudil dragoceno perspektivo o tem, kako lahko voditelji oblikujejo bolj smiselno in povezano delovno okolje, ki spoštuje tako individualne kot kolektivne človeške izkušnje.