Nosilna tema aktualne številke je komunikacija in organizacija. Organizacije zasledujejo cilj izpolnjevanja njihovega poslanstva, ne glede na to ali gre za organizacije javnega ali zasebnega sektorja. Pri določanju in izpolnjevanju ciljev morajo organizacije upoštevati interese vseh deležnikov, zaposlenih, strank, dobaviteljev, lastnikov in širše javnosti. Uspešne so le, če delovanje usklajujejo z interesi vseh deležnikov. Obstajajo pomembne razlike med organizacijami javnega in zasebnega sektorja. Delo organizacij javnega sektorja usmerja dogovorjen proračun in njihov cilj je izvajanje storitev v proračunsko dogovorjenem obsegu. Organizacije zasebnega sektorja zasledujejo cilj maksimizacije vrednosti za lastnike, ki je pogojena z dolgoročno zmožnostjo ustvarjanja dobička. A tudi organizacije zasebnega sektorja, ki so dolgoročno uspešne, zasledujejo družbeno odgovorno poslovanje, saj vedo, da jim edino to zagotavlja dolgoročen uspeh. Na dolgi rok namreč nobena organizacija iz javnega ali zasebnega sektorja ne more biti uspešna, če je tudi družba ne prepozna kot take. In pri tem igra odločilno vlogo komunikacija tako z njenimi deležniki, kot med zaposlenimi v organizaciji.

V organizaciji ima komunikacija ključno vlogo v zagotavljanju potrebnih informacij za izvajanje poslovnih procesov in v povezovanju vseh zaposlenih. Organizacija je hibridni sistem, ki sestoji iz ljudi in naprav. Je organizem, ki mu procesi in naprave določajo okvire delovanja. Ljudje, v primerjavi z napravami, v organizacijo vnašamo višjo stopnjo nepredvidljivosti in nezanesljivosti, a obenem tudi prilagodljivost in ustvarjalnost. In prav prilagodljivost in ustvarjalnost sta tisti kompetenci, na katerih gradi poslovna agilnost. Agilnostni pristopi se zadnja leta iz razvojnih oddelkov širijo v celotno poslovanje in s tem tudi v HR funkcijo. Več o agilnem HR in ključnih elementih agilnosti pa v članku Natal Dank, soustanoviteljice Agile HR Community.

Učinkovita komunikacija je potrebna kot nujen pogoj za uspešno delovanje organizacije. A kako jo zagotovimo? Naprave med seboj učinkovito komunicirajo le ob doslednem spoštovanju v naprej dogovorjenega komunikacijskega protokola. Komunikacijski protokol je zapis pravil za izmenjavo sporočil, ki jih je potrebno spoštovati, da se lahko naprave med seboj sporazumevajo. Enako je tudi pri ljudeh, a celovit protokol učinkovite človeške komunikacije še ne obstaja. Obstajajo pa področni protokoli, na primer pravila poslovnega vedenja, reševanja konfliktov, pozitivne komunikacije ali pravila pri pogajanjih. Učinkovita komunikacija omogoča ljudem uspešen prenos informacije in vplivanje na sogovornika. »Komunikacija se začne in konča pri človeku« je naslov članka Janje Breznik v aktualni številki. Komunikacija nas povezuje. Uspešne organizacije delujejo kot povezan in usklajen tim. Vodje s komunikacijo navdihujejo in usmerjajo time, da vložijo vso potrebno energijo za dosego cilja. Pravi tim se prepozna ob velikih izzivih oziroma pod velikim stresom, kajti pod stresom skupina običajno razpade, tim pa se poveže in najde pravo pot za dosego želenega cilja. Ekipni športi so odličen vir navdiha na področju delovanja in razvoja timov. O vzporednicah med ligo NBA in poslom je v aktualni številki spregovoril John Amaechi, nekdanji NBA igralec, ambasador lige NBA, organizacijski psiholog in avtor knjižnih uspešnic. John Amaechi bo osrednji govorec letošnjega Slovenskega kadrovskega kongresa.

Letošnji kongres bo povezoval slovensko in evropsko HR stroko. Osrednje teme kogresa so agilnost, talenti, kompetence in kreativnost. Na kongresu jih bomo razvili, dopolnili in vsak med nami bo sklenil pomembne zaključke za naše organizacije. V imenu programskega in organizacijskega odbora vas vabim, da se nam pridružite.

Želim vam prijetno branje in se vidimo na Bledu.

Peter Ribarič

odgovorni urednik