ORGANIZACIJSKI PSIHOPAT: MIT ALI RESNICA?

MAG. PETER DULAR, POMOČNIK GENERALNEGA DIREKTORJA ZA ORGANIZACIJO IN UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI RTV SLOVENIJA

Facebook
LinkedIn

Ko govorimo o pojavu »organizacijskega psihopata«, govorimo o zaposlenih, ki jih vodita pohlep in velik ego. Njihovo vedenje in odnos sta potencialno uničujoča za organizacijo in zaposlene.

Problematičen menedžer

Vodje se vedejo slabo zaradi tega, kdo so in kaj hočejo. Pohlepni vodje hrepenijo po vedno več: več uspeha, več denarja, več moči in več drugih koristi. A sama želja po vedno več še ne pomeni, da so vsi vodje, ki si želijo še več, slabi, saj je do neke mere nagrada, kot je denar ali moč, preprosto nagrada, ki jo upravičeno pričakujejo za trdo delo. Če pa vodja ne želi ali ko ne zmore nadzirati lastnega pohlepa, postane slab vodja1.

Sedem tipov slabih vodij1:

-          Nekompetentne vodje (nekompetentno vodenje) ne posedujejo volje in/ali vseh potrebnih veščin za učinkovito delovanje, zato niso sposobni ustvarjati pozitivnih sprememb, kar je eden izmed najpomembnejših izzivov vodenja. Lahko, da jim primanjkuje inteligentnosti, so brez izkušenj, nimajo znanj ali nimajo čustvene inteligence. So brezbrižni, neumni, raztreseni, leni, nemarni, podležejo negotovosti ali stresu. Niso zmožni učinkovito komunicirati, usposabljati, delegirati itd.

-          Trdi vodje (togo vodenje) so trdi in neomajni. Čeprav so kompetentni, pa niso sposobni ali pa ne želijo sprejeti novih idej, novih informacij ali sprememb.

-          Odvisniki, slabiči (nezgledno vodenje) so vodje, ki jim primanjkuje samokontrole in so odvisniki, podpirajo pa jih privrženci, ki niso sposobni ali pripravljeni učinkovito posredovati.

-          Trdosrčni vodje (trdosrčno vodenje) so brezčutni ali neprijazni. Ignorirajo ali ne upoštevajo potreb, želja, pričakovanj večine članov skupine ali organizacije še posebej podrejenih.

-          Nepošteni vodje (nepošteno vodenje) lažejo, goljufajo in kradejo, kršijo norme in postavljajo lastne interese pred skupne interese.

-          Ozkogledni vodje (ozkogledno vodenje) minimizirajo ali upoštevajo zdravja in dobrobit drugih, tistih zunaj skupine ali organizacije, za katero so neposredno odgovorni.

-          Zlobni vodje (zlobno vodenje) storijo grozodejstva. Z zlorabo moči povzročajo bolečino, poškodbe, tako moškim, ženskam kot otrokom. Poškodbe so psihične in pogosto resnejše.