PREOBLIKOVANJE HR V ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

NINA LANGERHOLC ČEBOKLI, chief People Officer

Facebook
LinkedIn

Pogosto me vprašajo, kako da sem iz menedžmenta inovativnosti (procesno, sistemsko in kulturno) prešla na področje HRM, v sicer eno najbolj prodornih in globalno uspešnih visokotehnoloških slovenskih podjetij. Če razumemo menedžment inovativnosti kot ustvarjanje novega, HR pa kot reaktivno funkcijo organizacije, potem bi to moje dejanje lahko bilo resnično nenavadno, vendar gre za ravno nasprotno.

Izraz »HRM«, ki v prevodu pomeni upravljanje človeških virov, je po mojem mnenju preživet in v nasprotju s svojim novim poslanstvom ustvarjanja odzivnih, produktivnih, učinkovitih in navdihujočih organizacij ter posledično tudi ljudi. Ta izraz ne navdihuje in njegov pomen razumem kot mehansko urejanje/upravljanje delov neke celote. Ker ljudi ne želimo upravljati, ampak jih motivirati in razvijati, v Cosylabu to funkcijo izvaja tako imenovani »People Department«. Medsebojno sodelovanje, prepoznavanje potreb zaposlenih in tlakovanje poti za njihov razvoj je že od samega začetka podjetja