Vse večji razvoj tehnologije in hitrost prilagajanja na nenehne spremembe trga zahtevata drugačen način izbora in razvoja kadrov, drugačen način vodenja zaposlenih ter drugačne oblike dela. Dejstvo je, da se nahajamo v obdobju, ko velik del poslovanja že poteka v oblaku, sedaj pa nam v oblake silijo še zaposleni. In to dobesedno.

Današnja generacija mladih razmišlja in deluje na drugačen način, zato potrebujejo popolnoma drugačen način usmerjanja. Upravljanje štirih različnih generacij in sodobno upravljanje podjetij ter organizacij zahteva tudi drugačen način dela zaposlenih, vse to pa vpliva na delovanje kadrovskih služb. Poslanstvo kadrovske službe se premika od nudenja podpore vodjem za ustrezno vodenje, k nudenju podpore timom in zaposlenim za ustrezno opravljanje dela.

Psihologija prodaje tudi v kadrovsko službo

Danes ni več masovnega oglaševanja v smislu, da zajamemo čim večji nabor potencialnih strank in jih nato informiramo o naših storitvah, prodajnih artiklih. Vse poteka segmentirano, vse je prilagojeno za potrebe in želje točno določene ciljne skupine kupcev. Kar se zgodi v marketingu in prodaji, se prenese tudi na kadrovsko področje. Način delovanja prodaje je namreč zelo podoben metodam razvoja kadrov in delovanju kadrovskih služb. Vsi namreč nekaj prodajamo. Res je, kot pravi Daniel Pink, da je samo eden od desetih prodajalcev tisti klasični komercialist. Vsi ostali tudi prodajajo, nekateri ideje, nekateri različne storitve. In motiviranje, vodenje, usmerjanje zaposlenih ni nič drugega kot prodaja. Če smo pri »kadrovski« prodaji uspešni, so zaposleni pri svojem delu samostojni, samoiniciativni, inovativni in seveda učinkoviti. Drugačen način dela pomeni nenehno prilagajanje razmeram, današnjemu razmišljanju, predvsem pa prilagajanje posameznemu zaposlenemu. Pomeni način kako se posameznemu zaposlenemu približati, mu olajšati delo, da bo lahko prispeval vse kar je v njegovi moči.

Preoblikovanje delovanja podjetij

Kar 92 % podjetij zajetih v raziskavi Global Human Capital Trends 2016, ki jo vsako leto izvaja Deloitte University Press meni, da je reorganizacija delovanja podjetij nuja. Podjetja so začela pospešeno decentralizirati svoje delovanje, še bolj se usmerjajo k produktom, storitvam. Bolj so fokusirana oz. usmerjena k potrebam in željam posameznih segmentov kupcev. Pri tem si vodstvo prizadeva, da bi bili zaposleni čim bolj motivirani, zavzeti in vključeni v delo, da bi izboljšali samo vodenje in, da bi zvišali pomen kulture v podjetjih.

To zahteva drugačen način razvoja kadrov in drugačen način delovanja samih kadrovskih služb. Vse bolj je opazna potreba po popolnoma spremenjeni organiziranosti procesov dela. V raziskavi Deloitta, kjer je sodelovalo preko 7000 podjetij iz 130 držav, si večina prizadeva za popoln »redesign« podjetij. Tej prioriteti namenjajo celo več časa kot samemu vodenju. Odločilna prednost nove organizacije je kot pravijo v tem, da je zgrajena okoli zelo močnih kompetentnih ekip, ki so velikokrat združene v večje mreže, z novim modelom upravljanja, z nudenjem raznolikih oblik in načinov dela, predvsem pa z delovanjem na način, da so pomembni rezultati, in ne sam proces dela.