Vsako človeško bitje poseduje naravno energijo. Svojo naravno energijo malo težje vidimo, jo pa zato toliko bolj čutimo. Je osebna sila v vsakem človeku, s pomočjo katere delujemo in s pomočjo katere tudi vplivamo na druge. Vsakdo prinaša svojo naravno energijo tudi na delo, v delovne odnose in torej v organizacijo. Skupek naravnih energij ljudi pa tvori tako imenovano organizacijsko energijo.

V sklopu projekta Nacionalna raziskava organizacijske energije 2016 smo tokrat raziskali, kaj je naravna energija ljudi, kako nastaja, kakšna je vloga organizacije ter kakšna vloga vodij pri gospodarjenju s tako pomembnim virom, kot je naravna energija ljudi.