SPROŠČANJE IN ZADRŽEVANJE ENERGIJE V ORGANIZACIJI

dr. Danijela Brečko, vodja projekta Nacionalna raziskava organizacijske energije 2016

Facebook
LinkedIn

Vsako človeško bitje poseduje naravno energijo. Svojo naravno energijo malo težje vidimo, jo pa zato toliko bolj čutimo. Je osebna sila v vsakem človeku, s pomočjo katere delujemo in s pomočjo katere tudi vplivamo na druge. Vsakdo prinaša svojo naravno energijo tudi na delo, v delovne odnose in torej v organizacijo. Skupek naravnih energij ljudi pa tvori tako imenovano organizacijsko energijo.

V sklopu projekta Nacionalna raziskava organizacijske energije 2016 smo tokrat raziskali, kaj je naravna energija ljudi, kako nastaja, kakšna je vloga organizacije ter kakšna vloga vodij pri gospodarjenju s tako pomembnim virom, kot je naravna energija ljudi.