Vsako človeško bitje poseduje naravno energijo. Svojo naravno energijo malo težje vidimo, jo pa zato toliko bolj čutimo. Je osebna sila v vsakem človeku, s pomočjo katere delujemo in s pomočjo katere tudi vplivamo na druge. Vsakdo prinaša svojo naravno energijo tudi na delo, v delovne odnose in torej v organizacijo. Skupek naravnih energij ljudi pa tvori tako imenovano organizacijsko energijo.

V sklopu projekta Nacionalna raziskava organizacijske energije 2016 smo tokrat raziskali, kaj je naravna energija ljudi, kako nastaja, kakšna je vloga organizacije ter kakšna vloga vodij pri gospodarjenju s tako pomembnim virom, kot je naravna energija ljudi.

Naravna energija ljudi

V številnih pogovorih, ki sem jih izvajala med letoma 2006 in 2010, se je izkazalo, da ljudje najpogosteje povezujejo svojo naravno energijo z osebnim zadovoljstvom. Vendar se je pozneje s pomočjo strukturiranih intervjujev s sodelavci in z vodji izkazalo, da je naravna energija ljudi, ki jo bomo na tem mestu poimenovali kar osebna energija, mnogo več kot le osebno zadovoljstvo. Kar pomislite: če ste vodja, ste lahko nadvse zadovoljni s poslovnimi rezultati oddelka, ki ga vodite oz. podjetja, pa ste vseeno brez prave energije, ali pa obratno - lahko ste povsem nezadovoljni z rezultati, pa istočasno čutite silno moč in ste polni energije ter zagona, da izboljšate stanje.

Osebna energija je torej naravna sila v vsakem človeku, s pomočjo katere delujemo. Moč vaše osebne energije se manifestira v nivoju mobilizacije čustvenega, intelektualnega in vedenjskega potenciala. Če povem z drugimi besedami, osebna energija se odraža v tem, kaj in kako mislimo, kaj in kako čutimo ter kako se pri tem vedemo. Gre torej za akumulacijo kognitivnega, čustvenega in vedenjskega potenciala. Vsi trije našteti potenciali, torej vaše misli, čustva in vedenje, pa se med seboj razlikujejo po intenzivnosti in kakovosti.

Intenzivnost in kakovost vaše osebne energije določajo štiri različne podvrste energije:

Pri tem je dobro vedeti, da intenzivnost, torej moč osebne energije določata predvsem vaša fizična ter mentalna kondicija, medtem ko čustvena in duhovna kondicija v večji meri določata kakovost ali smer vaše osebne energije.