Raziskava vodilne Harvard Univerze, je pokazala, da se je 9 % podjetij zaradi svoje progresivne, napredne usmerjenosti, kjer so imeli že dolgoletne procese razvoja talentov, znašlo v precej boljšem položaju po recesiji kot pa pred to1. Svetovna zdravstvena ter gospodarska kriza letošnjega leta je začela postopoma, vendar zagotovo preoblikovati organizacije ter način dela večine podjetij, industrijskih panog ter gospodarstev po vsem svetu. Naše poslovno okolje se je transformiralo.

Podjetniki ter vodje so se tako znašli v položaju, kjer morajo razmišljati ne samo o preživetju, temveč tudi nekaj korakov dlje, o vseh priložnostih, ki jih ta kriza ponuja, tako za podjetja sama kot tudi za dobrobit družbe. Nabor razpoložljivih talentov se iz dneva v dan spreminja in širi, vizionarski vodje pa to vse hitreje prepoznavajo in si s pridobitvijo novih talentov tako pripravljajo »teren« za okrevanje in hitro rast po krizi. Nenazadnje se največji preskoki v rasti in rezultatih začnejo ravno s pravo ekipo. Seveda pa se zaradi tehnologije veliko delovnih mest tudi ukinja, saj postajajo avtomatizirana. Podjetja morajo zdaj pospešeno razmišljati tudi o prekvalifikaciji svojih zaposlenih in ustvarjanju novih delovnih mest.

Prihod novih tehnologij in novo poslovno okolje

Naše poslovno okolje, kot ga poznamo, se zelo spreminja. Prihod novih disruptivnih tehnologij je spremenil naš način poslovanja, razmišljanja in razumevanja. Smo sredi digitalne revolucije, kjer imamo na eni strani rast globalizacije, nove poslovne modele ter vse večje število globalnih ekip, na drugi strani pa naraščajoče povpraševanje po znanju in informacijah, prihajajoči generaciji Z oziroma V in čisto novega potrošnika, ki postaja vse bolj zahteven in si želi bolj osebnih, intuitivnih izkušenj z blagovno znamko2. Vsi ti dejavniki so poslovno okolje spremenili v novo nastajajočo paradigmo, ki raste z visoko intenzivnostjo, v delovno mesto brez meja, kjer lahko posamezniki delajo na različnih koncih sveta, pri čemer jim pomaga informacijska in komunikacijska tehnologija. Ne samo, da je bilo v 21. stoletju znatno povečano število organizacij, ki so globalno razširile svoje poslovanje, temveč je vzrok za to tudi potreba po večji konkurenčnosti in inovativnosti, potreba po trgih zunaj domačega območja udobja in potreba po dostopu do virov intelektualnega kapitala in raznolikega znanja po vsem svetu. Potreba po talentih.

Podjetja morajo pospešeno razmišljati o prekvalifikaciji svojih zaposlenih in ustvarjanju novih delovnih mest.

Znanje se spreminja

Kompetence in veščine, ki jih zahteva novo virtualno poslovno okolje, se spreminjajo, in posamezniki, ki jih bodo osvojili in vlagali v lasten razvoj, bodo napredovali. Nova generacija potrošnikov sili podjetja, da premislijo o pristopu k upravljanju in pridobivanju talentov. Zaposleni s sposobnostmi in znanji, ki bodo transformirali podjetja in sledili spremembam, kot so prilagodljivost, tehnološka pismenost in upravljanje z ljudmi, so zdaj močno iskani. Kako pa lahko pridobimo in tudi zadržimo najboljše talente? To je zdaj ključnega pomena in veliko organizacij razvija ali pa že ima razvite različne programe za talente.

Zavedanje pomembnosti talentov

Medtem ko med krizo lahko večina od nas postane kratkovidna in iracionalna, najboljši vodje in organizacije ostanejo mirni in razburkane vode izkoristijo v svojo korist. Če se med krizo zavedamo, da ta ne bo trajala večno in že takrat strateško začrtamo nove poti inovacij ter najamemo pravi talent, ki nam bo pomagal zapolniti morebitni manko v določenih novih veščinah, potrebnih za preboj v novo resničnost, bodo inovativna podjetja tako lažje naredila velik preskok, stran od konkurence, tudi po končani krizi.