Raziskava vodilne Harvard Univerze, je pokazala, da se je 9 % podjetij zaradi svoje progresivne, napredne usmerjenosti, kjer so imeli že dolgoletne procese razvoja talentov, znašlo v precej boljšem položaju po recesiji kot pa pred to1. Svetovna zdravstvena ter gospodarska kriza letošnjega leta je začela postopoma, vendar zagotovo preoblikovati organizacije ter način dela večine podjetij, industrijskih panog ter gospodarstev po vsem svetu. Naše poslovno okolje se je transformiralo.

Podjetniki ter vodje so se tako znašli v položaju, kjer morajo razmišljati ne samo o preživetju, temveč tudi nekaj korakov dlje, o vseh priložnostih, ki jih ta kriza ponuja, tako za podjetja sama kot tudi za dobrobit družbe. Nabor razpoložljivih talentov se iz dneva v dan spreminja in širi, vizionarski vodje pa to vse hitreje prepoznavajo in si s pridobitvijo novih talentov tako pripravljajo »teren« za okrevanje in hitro rast po krizi. Nenazadnje se največji preskoki v rasti in rezultatih začnejo ravno s pravo ekipo. Seveda pa se zaradi tehnologije veliko delovnih mest tudi ukinja, saj postajajo avtomatizirana. Podjetja morajo zdaj pospešeno razmišljati tudi o prekvalifikaciji svojih zaposlenih in ustvarjanju novih delovnih mest.