V svetu, ki se neprestano spreminja in kjer tehnološki napredek narekuje tempo razvoja, so veščine, ki jih posamezniki razvijajo, ključne za osebni in profesionalni uspeh. Leto 2024 ni izjema, saj se organizacije in posamezniki prilagajajo novim izzivom in priložnostim. Zato smo pogledali, katere veščine bodo v letu 2024 še posebej cenjene in iskane.

Poslovne veščine za prihodnost

Poslovne veščine, ki so ključnega pomena, segajo od izboljševanja procesov do spodbujanja sodelovanja in razvoja vodstvenih sposobnosti. Projektno vodenje, s poudarkom na okvirih, kot sta Scrum in Agile, ter pridobivanje certifikatov na teh področjih postajajo vse pomembnejši. Poleg tega personalizacija in digitalne izkušnje igrajo ključno vlogo v interakcijah s strankami, kar poudarja pomen veščin v oglaševanju, družbenih omrežjih in odnosih z javnostmi.

Tehnološke veščine v vzponu

V tehnološkem sektorju je prilagodljivost ključna. Sposobnost hitrega usvajanja novih tehnologij, kot so računalništvo v oblaku, razvojne jezike in okvirje, ter avtomatizacija razvojnega cikla programske opreme z orodji, kot sta Microsoft Playwright in Tricentis Tosca, postaja vse bolj pomembna. To zahteva neprekinjeno učenje in pridobivanje relevantnih certifikatov.

Nujne veščine za leto 2024

S hitrim tempom sprememb postajajo hitrejše nadgradnje znanj ključne. Orodja, kot sta ChatGPT in generativna umetna inteligenca, skupaj z veščinami na področju okolja, družbe in upravljanja (ESG), postajajo bistvene. Digitalne marketinške strategije prav tako doživljajo porast, saj je uporaba generativne umetne inteligence na tem področju vse bolj prisotna.

HR veščine: Stičišče talentov in tehnologije

Ekipa za človeške vire igra ključno vlogo pri upravljanju talentov, pri čemer analitika človeških virov omogoča boljše razumevanje in optimizacijo tega procesa. Veščine, kot so intervjuvanje, korporativno učenje in razvoj, ter varnost in zdravje na delovnem mestu, so med najbolj porabljenimi, kar odraža širok spekter potreb v sodobnem poslovnem okolju.

Podatki Udemy1 kažejo na pomembne trende v svetu delovnega mesta in odličnosti človeških virov. Med spretnostmi, ki so doživele največjo rast, analitika človeških virov izstopa z impresivnim 209-odstotnim povečanjem porabe, kar kaže na vedno večjo vrednost, ki jo organizacije pripisujejo uporabi podatkov za optimizacijo upravljanja s talenti. Temu sledijo osnovne teme človeških virov s 75-odstotnim povečanjem, kar poudarja pomen temeljnega znanja v tej disciplini.

Spretnosti, povezane z zaposlovanjem, kot sta zaposlovanje in rekrutiranje, so prav tako zabeležile pomembno rast, z 42-odstotnim in 37-odstotnim povečanjem porabe, kar odraža potrebo po učinkovitejših metodah privabljanja in izbire talentov. Korporativno učenje in razvoj ter veščine intervjuvanja so zabeležili 26-odstotno oziroma 17-odstotno povečanje, kar kaže na nenehno potrebo po razvoju zaposlenih in izboljšanju postopkov izbire.

Na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu je bilo zabeleženo 10-odstotno povečanje, kar poudarja naraščajočo pozornost organizacij na dobrobit zaposlenih.

Ko gre za najbolj pomembne spretnosti, veščine intervjuvanja vodijo na prvem mestu, kar nakazuje, da je učinkovito intervjuvanje ključnega pomena za izbor pravih talentov. Sledijo korporativno učenje in razvoj, osnovne teme človeških virov, rekrutiranje in varnost ter zdravje na delovnem mestu, kar odraža širok spekter spretnosti, potrebnih za uspešno upravljanje človeških virov. Analitika človeških virov, čeprav je med najbolj naraščajočimi spretnostmi, se uvršča na šesto mesto po skupni porabi, kar kaže na njen hitri vzpon v pomembnosti veščin.

Celotna slika razkriva premik k večji osredotočenosti na analitiko, razvoj talentov in prilagodljive pristope k upravljanju človeških virov.

Vodenje in menedžment: Prilagajanje na spremembe

Vodje danes potrebujejo širok nabor veščin, od učinkovite komunikacije do empatije in digitalne transformacije, da lahko uspešno vodijo svoje ekipe skozi hitre spremembe in tehnološke preobrazbe. Veščine, kot so osnovno poslovno načrtovanje, mentorstvo in strateško načrtovanje, so v vzponu in odražajo potrebo po trdnih temeljih in dolgoročnem načrtovanju za uspeh.

Analiza podatkov poročila Udemy1 razkriva pomembne trende v vodstvenih in upravljavskih spretnostih, ki so trenutno v vzponu ter tistih, ki jih največ porabijo. Osnovno poslovno načrtovanje vodi s 304-odstotnim povečanjem porabe, kar poudarja naraščajočo potrebo po trdnih temeljih za uspešno poslovanje. Sledijo mentorstvo s 177-odstotnim in strateško načrtovanje s 153-odstotnim povečanjem, kar kaže na pomen razvoja vodstvenih veščin in dolgoročnega načrtovanja za vodenje ekip in organizacij.

Gradnja timov in etika zabeležita impresivnih 150-odstotno in 138-odstotno rast, kar odseva pomen sodelovanja in moralnih načel v sodobnih delovnih okoljih. Empatija in digitalna transformacija, s povečanjem za 136 oziroma 135 odstotkov, poudarjata potrebo po razumevanju in prilagajanju na tehnološke spremembe ter pomen človeškega faktorja v vodenju.

Na področju najpogosteje uporabljenih vepčine komunikacijske sposobnosti zasedajo prvo mesto, kar potrjuje, da je jasna in učinkovita komunikacija ključna za vsakega vodjo. Osnovno vodstvo, učinkovite strategije sestankovanja, osebna produktivnost in upravljanje časa sledijo zaokrožajo seznam, kar odraža širok spekter veščin, potrebnih za uspešno vodenje in upravljanje.

Presenetljivo je, da se digitalna transformacija pojavlja tako na seznamu najbolj naraščajočih kot tudi najbolj uporabljanih veščin, kar kaže na njen kritični pomen v sodobnem poslovnem svetu. Čustvena inteligenca, veščine upravljanja in oblikovanje mišljenja prav tako izstopajo kot ključne kompetence za vodje, ki želijo razvijati inovativne pristope in kulturo vključevanja.

Ta analiza jasno kaže, da sodobni vodje in managerji potrebujejo raznolik nabor spretnosti, od tehničnih znanj do medosebnih veščin, da bi uspešno navigirali skozi izzive in izkoristili priložnosti v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.

Literatura in viri

Udemy. 2024 Global Learning & Skills Trends Report. Dostopno na https://business.udemy.com/2024-global-learning-skills-trends-report/