Kako organizirati delo in vplivati na zaposlene tako, da bo podjetje sposobno dosegati najboljše rezultate in brez večjih pretresov preživeti morebitne gospodarske ali družbene šoke v prihodnosti?

Prioritetni cilj uspešnih podjetij je izgradnja zadovoljive organizacijske klime, ki predstavlja ključni dejavnik, od katerega je odvisna kakovost delovanja podjetja v celotnem spektru. Namreč organizacijska klima vpliva na številna področja, ki posledično določajo parametre uspešnosti podjetja izražene v: