Vodje kadrovskih služb so odgovorni za usklajevanje pobud za izboraževanja zaposlenih s preverjenimi poslovnimi rezultati. Menedžerji pričakujejo učinkovitost programa, sicer so proračuni za izobraževanje lahko hitro okrnjeni. Kaj meriti, da boste dokazali učinkovitost programov in ohranili ali celo povečali proračune za izboraževanje?

Stephen Chu, direktor oddelka za ljudi in pravne zadeve pri InStride, tehnološkem podjetju, ki zagotavlja rešitve za izobraževanje delovne sile, je na podlagi ključnih uvidov o učinkovitosti izobraževanja zaposlenih oblikoval 10 ključnih meril, ki jih je treba spremljati v letu 2024, da boste samozavestno lahko odgovorili na vprašanje: Ali je izobraževanje delovne sile vredno investicije?

10 meril, ki jih morate spremljati pri izobraževanju zaposlenih

  1. Stopnja sodelovanja v programu: Ta meri odstotek upravičenih zaposlenih, ki sodelujejo v programu. Nizka stopnja sodelovanja lahko kaže na neustrezno notranje trženje programa ali preveč ovir za sodelovanje. Visoka stopnja pa kaže na dober odziv zaposlenih in upravičuje nadaljnje investicije. Chu za dober rezultat ocenjuje, če se izobraževanja udeleži med od 5 do 10 odstotkov upravičenih zaposlenih.
  1. Stopnja zadržanja zaposlenih: Ta meri, kako program vpliva na zadržanje zaposlenih v primerjavi z neudeleženci. Investicije v zaposlene običajno vodijo do višje stopnje zadržanja, kar je ključno za organizacije, posebej v času, ko povsod primanjkuje kadrov. 
  1. Stopnja privlačnosti izobraževalnega programa: Ta meri število kandidatov ali novih zaposlitev, ki navajajo izobraževalni program kot razlog za pridružitev organizaciji. Informacije so, tako Chu, koristne za razvoj strategij trženja in zaposlovanja.

Preberite tudi članek Vloga izobraževanja v hitro rastočem področju

  1. Demografija udeležencev: Vključuje spol, etnično pripadnost, starost, izobraževalno ozadje, raven plač in druge demografske podatke. Ti podatki so pomembni za ustvarjanje vključujočih in učinkovitih izobraževalnih programov.
  1. Stopnja zaključka: Meri število udeležencev, ki dokončajo ali diplomirajo iz programa. To je ključno za ocenjevanje uspeha in učinkovito dodeljevanje sredstev. Nizke stopnje zaključka lahko kažejo na potrebo po izboljšavah v programu.
  1. Stopnja napredovanja: Ta merilo ocenjuje učinkovitost programov izobraževanja zaposlenih z beleženjem kariernega napredovanja udeležencev. Visoka stopnja napredovanja med temi posamezniki kaže na uspeh stalnega učenja pri izboljšanju zaposlenih kompetenc in kvalifikacij. Chu poudarja, da podjetja pogosto opazijo znatno povečanje napredovanj zaposlenih, ki so bili vključeni v take programe.
  1. Izkušnje zaposlenih: Merjenje zadovoljstva in angažiranosti v programu s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami je bistveno. To lahko vključuje ankete in ena-na-ena pogovore, ki pomagajo identificirati osnovne trende in izzive.
  1. Proračun/ROI (vračilo investicije): Pomembno je spremljati stroške programa glede na proračun in izračunati ROI v smislu strateških ciljev in koristi za zaposlene ter organizacijo. ROI je pogosto v razponu od 2-3 evre za vsak vložen evro.

Preberite tudi članek Matica Kadlička o ROI in kako zaščititi proračun za izobraževanje zaposlenih

  1. Produktivnost udeležencev: To merilo vključuje primerjavo produktivnosti, kot so prodajni rezultati in ocene uspešnosti, zaposlenih, ki sodelujejo v programu, s tistimi, ki ne sodelujejo. Sledenje izboljšanju uspešnosti po udeležbi v programu lahko ponudi vpoglede v njegovo učinkovitost.
  1. Prihranki šolnine/dolga: To ocenjuje vpliv programa na zmanjšanje bremena stroškov izobraževanja za zaposlene. To je še posebej pomembno glede na naraščajoči študentski dolg. Dokazovanje, kako program pomaga zaposlenim izogniti se stroškom šolnine, je ključno za notranje in zunanje priznanje.

Literatura in viri

Chu, S. 2023. 10 key workforce education metrics to track in 2024. Dostopno na https://hrexecutive.com/10-key-workforce-education-metrics-to-track-in-2024/?oly_enc_id=3347D9810512B6W