Sodobni trg dela v Sloveniji je večplasten in poln izzivov. V središču so ključni kadri, ki niso le gonilo produktivnosti, ampak tudi srce organizacijske kulture. Z uvedbo novega Zakona o minimalni plači se odpirajo razprave o pravični kompenzaciji, medtem ko se organizacije soočajo s potrebami po prilagajanju in inoviranju. Različnost v delovnem okolju postaja vse bolj pomembna, saj globalizacija prinaša sodelavce različnih kultur in ozadij skupaj. V tem kontekstu postanejo kompetence za komunikacijo preko kultura nujne. Poleg tega, v času krize, se poudarja vrednost kompetentnosti zaposlenih in njihove vloge pri premagovanju izzivov.

Kazalo