V sodobni poslovni areni je coaching postal ključno orodje za razvoj in napredovanje posameznikov in organizacij. Razmislek o prihodnosti coachinga in njegovem pomen za bodoče generacije je osrednja tema. V središču te razprave je profesionalizacija managerskega poklica, kjer je predlagana ideja o hipokratovi prisegi za managerje. To prinaša poudarek na etiki in standardih v coaching praksi. Medtem ko coaching timov služi kot metoda za boljše delovanje skupin, različne metodologije, kot je Adler social coaching, ponujajo nove pristope k razvoju kompetenc.

Kazalo