V zadnjih letih je področje upravljanja človeških virov (HRM) doživelo preobrat, ki je bil poudarjen z nenehno spreminjajočimi se zahtevami poslovnega sveta. Z novimi tehnologijami in spreminjajočimi se delovnimi navadami so kadrovske službe postale več kot le administrativna podpora podjetjem. Današnji HRM igra ključno vlogo pri oblikovanju organizacijske kulture, izobraževanju zaposlenih in spodbujanju inovacij. Ta zbirka člankov ponuja vpogled v nekatere izmed najnovejših trendov in praks na področju HRM, ki podjetjem pomagajo ostati konkurenčna in prilagodljiva v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.

Kazalo