VPLIV PSIHOLOŠKE POGODBE NA PRIPADNOST IN OHRANJANJE ZAPOSLENIH

Dr. RENATA MIHALIČ, Mihalič in partner, d. n. o., avtorica poslovnih priročnikov o vodenju zaposlenih

Facebook
LinkedIn

Psihološka pogodba, kot neformalni poslovni dogovor med delodajalcem in zaposlenim, je eden izmed pomembnejših neekonomskih in nepravnih mehanizmov, ki se v okviru sodobnih načinov vodenja ljudi vse bolj uporablja pri zvišanju uspešnosti in učinkovitosti tako zaposlenih kot organizacij. Med drugim ima psihološka pogodba pomembno vlogo tudi pri doseganju pripadnosti in ohranjanju zaposlenih.

S tovrstnim psihološkim dogovorom se opredelijo pričakovanja in težnje posameznika glede na to, kaj bo lahko sam ponudil organizaciji in kaj bo od organizacije pridobil.

Psihološka pogodba, imenovana tudi psihološki sporazum med delodajalcem in zaposlenim, je posebna oblika neformalne poslovne pogodbe. Ponazarja vrsto psihološkega odnosa med posameznikom in organizacijo.

Psihološka pogodba kot poslovni sporazum odraža način percepcije o vseh obveznostih in pravicah, s katerimi se delodajalec in delojemalec sporazumno dogovorita in uskladita medsebojna pričakovanja, cilje, želje, obljube in ambicije ter določita pogoje za njihovo izpolnjevanje. Dejansko gre za poslovni pakt, na podlagi katerega tako zaposleni kot delodajalec vedno natančno vesta, kaj morata narediti, da se držita svoje strani dogovora, in kaj lahko pričakujeta drug od drugega1. S tovrstnim psihološkim dogovorom se opredelijo pričakovanja in težnje posameznika glede na to, kaj bo lahko sam ponudil organizaciji in kaj bo od organizacije pridobil2