Raznolikost, vključenost in enakovrednost v delovnem okolju povečujejo zavzetost, inovativnost in agilnost. Ena najučinkovitejših metod za njihovo krepitev je mentorstvo, v katerem vlada zaupanje in ki vse zaposlene povezuje v skupnem učenju, rasti in želji po nenehnem razvoju in dvigovanju pričakovanj.

Različne študije kažejo, da raznolikost, v povezavi z vključenostjo in enakovrednostjo, v delovna okolja prinaša socialne, organizacijske in finančne koristi. Širok nabor idej in pogledov vodi v večjo inovativnost, učinkovitost in boljši, trajnostni rezultat. Nedavna študija S&P je pokazala, da so podjetja, ki so med zadnjo finančno krizo podvojila raznolikost in vključenost, poslovala štirikrat bolje od manj vključujočih, sorodnih podjetij. Kar kaže na njun vliv, na krepitev odpornosti organizacij in boljšo odzivnost v kriznih obdobjih. Raznoliko in vključujoče delovno okolje je tudi pomembna konkurenčna prednost pri privabljanju talentov, saj je za skoraj 70 % iskalcev zaposlitve med najpomembnejšimi dejavniki pri izbiri delodajalca.1 Kultura raznolikosti postaja ključna vrednota, odprtost, razumevanje in spoštovanje raznolikosti ter ustvarjanje vrednosti na njeni osnovi pa blagovna znamka ozaveščenih voditeljev.