Prispevki osvetljujejo različne izzive, s katerimi se srečujejo kadroviki, od razvoja kompetenčnih modelov, vodenja z zgledom, upravljanja in razvoja talentov do spoprijemanja z nezaželenim vedenjem in absentizmom. Poudarjena je tudi pomembnost avtentičnega vodja, ki vodi s pozitivnostjo in zavzetostjo.

Pravni vidiki zaposlovanja, kot je odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu ali open-ended contracts, prinašajo dodatno kompleksnost v delo HR specialistov.

Skupna nit vseh člankov je pomen nenehnega izobraževanja in razvoja na področju kadrovske dejavnosti. To se odraža tudi v številnih dogodkih in konferencah, ki jih organizira Slovenska kadrovska zveza.

Kazalo