V svetu, ki se neprestano spreminja, postaja izobraževanje ključ do prilagajanja in napredovanja, tako za posameznike kot za organizacije. Pravni vidiki, kot so tisti, ki se nanašajo na spolno nadlegovanje, poudarjajo potrebo po nenehnem izobraževanju in ozaveščanju. Hkrati se srečujemo s izzivi različnih generacij, ki delijo ali zadržujejo svoje znanje, ter s potrebo po metodoloških pristopih za merjenje učinkovitosti izobraževalnih programov. Vse to je pomembno v kontekstu vseživljenjskega učenja in kariernega razvoja. Ta uvod ponuja vpogled v raznolike teme, ki jih obravnavamo v naslednjih besedilih.

Kazalo