Statistike kažejo, da 79% delavcev poroča, da so med delovnikom pogosto prekinjeni z motečimi faktorji, 26% jih navaja, da svetovni dogodki otežujejo njihovo osredotočanje na delo, 39% tehnoloških delavcev pa poroča o zmanjšani produktivnosti zaradi teh motenj. Kako zaposlene spodbujati, da sprostijo kreativni tok in se prestavijo v t.i. cono genialnosti?

Za premagovanje teh izzivov in dostop do stanja produktivnosti, ki omogoča izvajanje najboljšega dela, Darcy Marie Mayfield predlaga sistem S.H.I.F.T. in pristop k upravljanju stresa, ki vpliva na možgane. Da bi lahko učinkovito vstopili v kreativni tok in se tako premaknili v svojo cono genialnosti, je ključnega pomena osnovno razumevanje nevroznanosti in spoznanje, da lahko delo postane manj podobno bremenu in bolj viru zadovoljstva, ko uspešno upravljamo s stresorji in drugimi zunanji dogodki.

V članku, objavljenem na portalu People Managing People, Darcy Marie Mayfield poudarja pomen razumevanja možganov in produktivnosti za maksimalno izkoriščanje “cone genialnosti", zlasti v hibridnem delovnem okolju. Poudarja, da so naši možgani dinamični in nanje močno vplivajo okolica, navade in miselni procesi, s čimer opozarja na nujnost razumevanja možganskih stanj, ki favorizirajo vrhunsko produktivnost.

Mayfield identificira "tok" kot optimalno stanje možganov za produktivnost, ki zahteva popolno osredotočenost na nalogo, kjer čas hitro mine in produktivnost naraste. Ključ do doseganja tega stanja je ravnotežje med izzivom naloge in lastnimi spretnostmi, pri čemer je pomembno, da nismo niti zdolgočaseni niti preobremenjeni. Poudarja tudi pomembnost izogibanja nenehnemu preklapljanju konteksta, kar se pogosto dogaja v večopravilnem okolju.

Vpliv kroničnega stresa na kreativnost in produktivnost

V članku je izpostavljena vloga prefrontalnega korteksa, ki je ključen za osredotočenost in odločanje, ter kako njegova optimalna uporaba lahko izboljša delovno učinkovitost. Mayfield opisuje scenarij, v katerem voditelji ustvarjajo dinamično okolje, ki spodbuja kreativnost in produktivnost s prilagajanjem nalog glede na posameznikove moči in strasti.