Tradicionalni postopki pri ravnanju z zaposlenimi so se zaradi digitalizacije in razvoja novih tehnologij močno spremenili. Nekateri procesi so avtomatizirani, manj je stika s sodelavci, sodobna orodja pa omogočajo večjo učinkovitost, natančnost in prilagodljivost. V članku opisujemo, kakšne prednosti še prinaša umetna inteligenca v Zavarovalnici Triglav.

Tako kot se spreminjajo potrebe naših strank in zaposlenih, tako se v digitalni dobi spreminja tudi naše delovno okolje. To tudi od strokovnjakov na kadrovskem področju zahteva prilagajanje načina dela in učenje uporabe novih tehnologij. Ena takšnih tehnologij prihodnosti je umetna inteligenca (AI), ki prinaša napredek tudi pri odnosih z zaposlenimi v Zavarovalnici Triglav.  

Avtomatizacija procesov 

Ena od ključnih prednosti uporabe AI na področju ravnanja s sodelavci je avtomatizacija opravil, ki so zamudna, ponavljajoča se in pri katerih obstaja možnost človeške napake. S pomočjo tovrstne tehnologije lahko analiziramo obsežne podatke, jih prenašamo, prepisujemo, hitreje in natančneje združujemo kot v primeru tradicionalnih metod obdelave podatkov. V Zavarovalnici Triglav smo robotsko procesno avtomatizacijo (RPA) uporabili pri prenašanju podatkov situacijskih testiranj zaposlenih (DNLA) v interni kadrovski sistem. Gre za metrične podatke, ki so pomembni za definiranje razvoja zaposlenih in njihovih kompetenc. 

Na ta način smo optimizirali poslovni proces in v sodelovanju s strokovnjaki za digitalno poslovanje razvili robota, ki namesto nas obdeluje omenjene vsebine. Rezultat razvoja, učenja in testiranj je pomočnik, ki na podlagi umetne inteligence sodelavcem danes prihrani dragocen čas. Tega lahko zdaj sodelavci s področja HRM namenijo za druga vsebinska opravila, bolj se lahko posvetijo zaposlenim, uporaba RPA pa pripomore tudi k večji storilnosti in natančnosti ter zmanjša verjetnost napak v delovnem procesu.  

Želimo si, da nam bo umetna inteligenca na podlagi analize podatkov, ki jih pridobimo po pogovorih med vodji in zaposlenimi, prepoznala talente posameznika ter priporočila ustrezne priložnosti za njegov razvoj in napredek. 

Do robota z internim znanjem 

S pomočjo sodelavcev področja IT, ki se ukvarja z opolnomočenjem uporabnikov pri izboljšanju njihovih digitalnih veščin, smo izvedli interno delavnico, ki smo jo poimenovali »Razvoj programskega robotka v enem dnevu«. Na njej smo s pomočjo tehnologije RPA, ki omogoča avtomatizacijo rutinskih, ponavljajočih se poslovnih procesov, z uporabo programskih robotov, imenovanih tudi virtualni roboti, izdelali svojega novega »pomočnika«. Robot nam zdaj pomaga pri pripravi in pošiljanju poročil o izobraževanjih, predvsem pa znatno olajša delo. S tem je sicer nezahteven, a časovno potraten proces postal samodejno robotiziran. Uporabna novost nam omogoča, da z enim klikom ali samodejno to opravilo izpelje robot, ki za zdaj svoje delo opravlja odlično. 

Napredna analitika 

Umetna inteligenca omogoča tudi uporabo napredne analitike. Z analiziranjem velike količine podatkov, ki jih AI lahko obdela, lahko prepoznavamo posamezne vzorce oziroma trende in povezave. Na tej osnovi lahko posledično bolje načrtujemo aktivnosti za izboljšanje delovnega okolja in tako skrbimo za razvoj zaposlenih. Gre za orodje, s pomočjo katerega nadgrajujemo pripravo letnih oziroma kvartalnih kadrovskih poročil. Z njegovo pomočjo želimo povezati kar se da širok nabor podatkov, s katerimi razpolagamo na kadrovskem področju, in hkrati pridobiti globlji ter širši vpogled v kadrovsko dinamiko podjetja. 

Učinkovito upravljanje talentov 

V Zavarovalnici Triglav merimo socialne kompetence zaposlenih, z njimi izvajamo kvartalne ter letne pogovore, s stalnim izobraževanjem pa skrbimo za njihov strokovni in osebni razvoj. To pa ni vse, saj sodelavci ocenjujejo organizacijo, zadovoljstvo z delom (in vodjem), v pogovorih pa lahko izrazijo željo po spremembi delovnega mesta znotraj Skupine Triglav. Želimo si, da nam bo umetna inteligenca na podlagi analize podatkov, ki jih pridobimo po pogovorih med vodji in zaposlenimi, prepoznala talente posameznika ter priporočila ustrezne priložnosti za njegov razvoj in napredek. Naš cilj je zaposlene spoznati, jih slišati in se jim prilagoditi z namenom, da bodo ostali v našem podjetju. Na ta način bomo tudi lažje sledili cilju imeti zadovoljne, zdrave in zavzete sodelavce v Skupini Triglav. 

Robot nam zdaj pomaga pri pripravi in pošiljanju poročil o izobraževanjih, predvsem pa znatno olajša delo. 

Na klepetu z robotom 

Na področju ravnanja z zaposlenimi testiramo tudi uporabo chatbota. Ocenjujemo, da njegova uporaba prinaša številne prednosti, saj med drugim omogoča stalno avtomatizirano odgovarjanje na vprašanja sodelavcev. S tem pomočnikom lahko pomembno prispevamo h kakovosti, enostavnosti, odzivnosti in zadovoljstvu interne javnosti. Zavedamo se, da je dober servis, ki ga nudimo zaposlenim (pa tudi zunanjim strankam), adut, ki ga moramo skrbno negovati. Kljub prednostim, ki jih prinaša uporaba novega orodja, pa se je treba zavedati, da se odgovori, ki jih pošilja chatbot, ne prilagajajo povsem posameznemu primeru ali specifičnim situacijam, kar lahko vodi do nepravilnih ali celo napačno interpretiranih odgovorov. Vse te pomanjkljivosti ali nedoslednosti v komunikaciji pa lahko nadalje negativno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in tudi podobo kadrovske službe. Zato naj bo tovrstni pomočnik zgolj podpora področju HRM in ne nadomestilo za aktivnosti, ki so povezane s komunikacijo in odnosi. 

Vključitev umetne inteligence na kadrovsko področje nedvomno prinaša številne prednosti in koristi. Avtomatizacija procesov, napredna analitika, učinkovitejše upravljanje talentov in avtomatizirani odgovori, so le nekatere izmed njih. Ključno je ohranjanje ravnovesja med uporabo AI in človeškim umom, saj je za uspešno delovanje kadrovske službe še vedno potrebna človeška interakcija, empatija in strokovno znanje. Tega umetna inteligenca in z njo povezana tehnologija za zdaj še ne zmore. Veseli pa smo, da znamo digitalizacijo, ki je preplavila svet, obrniti v svoj prid, strniti vrste sodelavcev, podati roko novim tehnologijam in si z novostmi olajšati ali poenostaviti nekatera (rutinska) opravila. Predvsem pa smo ponosni, da je naše delovno okolje spodbudno, zato v njem vznikajo ideje, ki jih znamo tudi uresničiti pri svojem delu. Hkrati nas sodobne rešitve povezujejo in spodbujajo, da bolje sodelujemo, znanja in ideje različnih strokovnjakov pa se na koncu prepletejo v novostih, ki jih ustvarjamo za varnejšo prihodnost. 

Z analiziranjem velike količine podatkov, ki jih AI lahko obdela, lahko prepoznavamo posamezne vzorce oziroma trende in povezave. Na tej osnovi lahko posledično bolje načrtujemo aktivnosti za izboljšanje delovnega okolja in tako skrbimo za razvoj zaposlenih.  

Ko smo napisali besedilo tega prispevka, smo napisano besedilo vnesli v chatbot ChatGPT, in ga prosili, da zapiše zaključek: 

»Ugotavljamo, da je robotska avtomatizacija v HR procesih, še posebej na področju razvoja zaposlenih, pomemben korak v digitalni dobi. Uporaba umetne inteligence omogoča avtomatizacijo rutinskih nalog, kot je prenašanje podatkov in priprava poročil, kar vodi v večjo učinkovitost, natančnost in prihranek časa. Napredna analitika omogoča boljše razumevanje podatkov ter identifikacijo vzorcev in trendov za izboljšanje delovnega okolja in razvoja zaposlenih. Učinkovito upravljanje talentov je olajšano z uporabo umetne inteligence, ki lahko prepozna talente in priporoči ustrezne priložnosti za njihov razvoj. Chatboti pa omogočajo avtomatizirano komunikacijo z zaposlenimi, kar zmanjšuje obremenitev kadrovske službe in omogoča hitrejše reševanje vprašanj. 

Kljub prednostim uporabe umetne inteligence pa se pojavljajo dvomi glede pravilnosti odgovorov chatbotov. Ugotovljeno je bilo, da odgovori niso vedno prilagojeni posameznim primerom in da lahko pride do napačnih ali nepravilno interpretiranih odgovorov. Zato je pomembno zagotoviti transparentnost in jasno komunikacijo zaposlenim glede uporabe chatbotov ter omogočiti mehanizme za zbiranje povratnih informacij in stalno izboljševanje sistema. 

V skupnem zaključku ugotavljamo, da je robotska avtomatizacija HR procesov na področju razvoja zaposlenih korak naprej v digitalni dobi. Pravilna implementacija, transparentnost in nenehno izboljševanje so ključni za zagotavljanje kakovostne podpore zaposlenim ter ohranjanje zadovoljstva in zaupanja v kadrovsko službo. S pravilno uporabo umetne inteligence lahko dosežemo večjo učinkovitost, natančnost in zadovoljstvo zaposlenih, kar prispeva k uspešnemu razvoju podjetja.«