Vodenje podjetij v sodobnem svetu se neprestano spreminja in zahteva prilagoditev novim izzivom. Preverili smo, kako vodstvene sposobnosti vodij zaznavajo tisti, ki jim pomagajo pri razvoju kompetenc, in kako se tega sistematično lotevajo v podjetjih. Dobre prakse vodstvenih akademij sta z nami delili podjetji Medis in Hisense Gorenje Europe.  

Vloga vodje je ključna v spreminjajočem se svetu. Vodje morajo ustvariti varno okolje za inovacije, učenje iz napak, stalno izboljševanje ter sodelovanje med oddelki in organizacijo. Vendar se po izkušnjah Maje Remic, strokovnjakinje na področjih vodenja, razvoja zaposlenih ter sprožanja in upravljanja sprememb iz podjetja Leadbacker, vodje pogosto ne zavedajo svojih pomanjkljivosti ali potencialnih talentov. Po njenem mnenju je v Sloveniji kultura povratnih informacij, transparentnosti ter neprestanega učenja relativno slabo razvita. Maja Remic navaja primer, ko je le 36 % anketirancev na konferenci ADMA 2023 izrazilo mnenje, da je njihova organizacija v območju učenja. »To je zgovoren podatek glede na izzive, s katerimi se podjetja soočajo,« poudarja Remic, ki s platformo Leadbacker organizacijam pomaga graditi kulturo neprestanega učenja ter razvijati zavzetost in sodelovanje med ljudmi. Podjetja s platformo dobijo vpogled, pri katerih vodstvenih kompetencah in veščinah se izkazujejo največje priložnosti za izboljšanje, in na podlagi teh podatkov bolj ciljano definirajo razvojne aktivnosti ter nato tudi merijo napredek posameznikov.