V svetu, ki se sooča z nenehnimi spremembami in razvojem novih tehnologij, je skrb za duševno zdravje zaposlenih postala ključnega pomena. Mesec maj, mesec ozaveščanja o duševnem zdravju, ponuja organizacijam priložnost, da poglobijo svoje razumevanje in ukrepe za izboljšanje dobrega počutja zaposlenih. V nadaljevanju bomo raziskali ključne izzive in strategije za krepitev duševnega zdravja v delovnem okolju, ki temeljijo na aktualnih raziskavah in praksah.

Foto: Freepik

Celostni pristop k zdravju zaposlenih

Raziskava McKinsey Health Institute poudarja, da celostno zdravje vključuje fizično, mentalno, socialno in duhovno zdravje. Zaposleni s pozitivnimi delovnimi izkušnjami poročajo o boljšem celostnem zdravju, večji inovativnosti in boljši delovni uspešnosti. Celostni pristop k zdravju zahteva komplementarno obravnavanje delovnih zahtev in omogočevalcev na vseh ravneh organizacije – individualni, delovni, timski in organizacijski. Organizacije, ki vlagajo v celostno zdravje svojih zaposlenih, lahko pričakujejo izboljšano produktivnost in zmanjšanje fluktuacije .

Vpliv umetne inteligence na duševno zdravje zaposlenih

Umetna inteligenca (UI) prinaša številne priložnosti, a tudi izzive za duševno zdravje zaposlenih. Strah pred izgubo službe in negotovost glede prihodnosti sta pogosta med zaposlenimi, kar povečuje stres in tesnobo. Organizacije morajo zagotoviti ciljno usmerjena izobraževanja za uporabo UI, vključevati zaposlene v procese odločanja ter nuditi tako tehnično kot psihološko podporo. Prav tako je pomembno, da se upošteva pravica do odklopa in zagotavlja ravnovesje med delom in zasebnim življenjem .

Preberite tudi članek Kako bo UI vplivala na počutje zaposlenih.

Strategije za obvladovanje digitalnega stresa

Digitalni stres, povezan s hitrim razvojem tehnologije in kibernetskimi grožnjami, lahko negativno vpliva na duševno zdravje zaposlenih. Organizacije morajo svojim zaposlenim zagotoviti ustrezno usposabljanje in podporo za zmanjšanje stresa, povezanega z digitalizacijo. Ključne strategije vključujejo ozaveščanje o tveganjih, povezanih z UI, ter spodbujanje tehnik sproščanja in dobrega počutja .

Preberite tudi članek Kaj je digitalni stres in kako ga ublažiti.

Psihološka prva pomoč na delovnem mestu

Psihološka prva pomoč je ključnega pomena za hitro in učinkovito odzivanje na duševne stiske zaposlenih. Temelji na treh korakih: prepoznavanje znakov duševnih težav, empatični pristop k posamezniku v stiski in usmerjanje k strokovni pomoči. Usposabljanje zaposlenih in vodij za nudenje psihološke prve pomoči lahko zmanjša stigmo in izboljša podporo zaposlenim, ki se soočajo z duševnimi težavami .

Preberite tudi članek Psihološka prva pomoč: veščine, ki so vse bolj nujne.

Priporočila za ohranjanje duševnega zdravja pri delu na daljavo

Delo na daljavo prinaša številne izzive za duševno zdravje, vključno z občutkom izolacije, težavami pri ločevanju dela od zasebnega življenja in povečanim tveganjem za nadlegovanje. Organizacije morajo razviti strategije za ohranjanje in spodbujanje duševnega zdravja zaposlenih na daljavo, vključno z jasnim določanjem pričakovanj, zagotavljanjem ustreznih delovnih pogojev, redno komunikacijo in podporo socialni povezanosti .

Preberite tudi članek 7 priporočil za ohranjanje duševnega zdravja pri delu na daljavo.

Kaj lahko storite kadroviki: prvi korak je ozaveščanje

Ozaveščanje o duševnem zdravju zaposlenih je v sodobnem delovnem okolju nujno. Organizacije, ki vlagajo v celostno zdravje svojih zaposlenih, ustvarjajo bolj produktivna, inovativna in zadovoljna delovna okolja. Mesec maj, mesec ozaveščanja o duševnem zdravju, je priložnost za organizacije, da pregledajo in izboljšajo svoje prakse ter podprejo svoje zaposlene na poti do boljšega duševnega zdravja.